header_ito

Logo-GordSys_1.1_827x472_1

Cloud / ASP.услуги

Cloud/ASP услуга на познати Open Source е-Бизнис решениja како и сопственaтa paltofrma "MyWebPortal" за Менаџирање на веб содржината, Документ менаџмент и Groupware. Решението е user friendly платформа за Систем Интеграција (Интрграција на податоци и апликација) и Развој на нови  специфични бизнис модули за различни индустрии.
 
Освен функционалностите на нашето водечко еБизнис решение "myWebPortal", ние нудиме додатни модули, како:

  • Модул за електонска комерција (B2C, B2B), интеграција со ЕРП системот на организацијата
  • Продажба (контакт менаџмент, план за продажни активности, најпродавани производи итн)
  • Маркетинг (менаџирање на целни групи на корисници, темплејти за пораки, распоред на пораки за праќање итн)
  • Менаџмент на човечки ресурси (профил на вработените вклучувајќи образование/тренинг, позиција, работни задачи итн)
  • e-Здравство (распоред на пациенти, информациски систем за пациенти, нарачка ан лекови итн). eЗдравство решението е базирано на нашето решение “myHealthPortal” - слично како myWebPortal, но се однесува само за здравствениот сектор.
  • е-Влада (G2C, G2B, услуги за граѓаните)
  • Производство (решение за печатарската индустрија - менаџирање на производствените бизнис процеси, интеграција со ЕРП системот на организацијата, и
  • Други кои ќе бидат соопштени наскоро

Сите понудени Cloud/ASP услуги може да бидат вградени во Интранет околината на клиентот.
Ние исто така нудиме флексибилни услуги за приспособување на нашите решенија со специфичните потреби на вработените, да дури и развој на нови во согласност со потребите и задоволството на клиентот.
 
Cloud/ASP решениејата се инсталирани на опрема со високи перформанси во професионални дата центри. Подржани од нашите партнери во САД, ЕУ и МК, нудиме високо-квалитни Cloud.ASP услуги насекаде низ светот (24x7 подршка, регуларен бекап на податоци, broadband data communication links итн).